Παρακαλώ Είσοδος ή Εγγραφή

Έλεγχος Domain

Πληκτρολογήστε το domain και επιλέξτε την κατάληξη που θέλετε, προκειμένου να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά του.

www.

.gr .com .net .eu .org
.biz .info .com.gr .net.gr .mobi
.us .org.gr .edu.gr .it .ch
.company .fr .es .qa .pl
.be .global .gr.com .co.uk .de
.systems .tv .life .estate .ελ


Κόστος Domain

Κατάληξη Ελάχιστη διάρκεια σε έτη Καταχώρηση Μεταφορά Ανανέωση
.gr 2 €20.00EUR €0.00EUR €20.00EUR
.com 1 €10.00EUR €10.00EUR €10.00EUR
.net 1 €10.00EUR €10.00EUR €10.00EUR
.eu 1 €10.00EUR €10.00EUR €10.00EUR
.org 1 €10.00EUR €10.00EUR €10.00EUR
.biz 1 €10.00EUR €10.00EUR €10.00EUR
.info 1 €10.00EUR €10.00EUR €10.00EUR
.com.gr 2 €20.00EUR €0.00EUR €20.00EUR
.net.gr 2 €20.00EUR €0.00EUR €20.00EUR
.mobi 1 €25.00EUR €25.00EUR €25.00EUR
.us 1 €10.00EUR €10.00EUR €10.00EUR
.org.gr 2 €20.00EUR €0.00EUR €20.00EUR
.edu.gr 2 €20.00EUR €0.00EUR €20.00EUR
.it 1 €20.00EUR €20.00EUR €20.00EUR
.ch 1 €20.00EUR €0.00EUR €20.00EUR
.company 1 €25.00EUR €25.00EUR €25.00EUR
.fr 1 €20.00EUR €20.00EUR €20.00EUR
.es 1 €20.00EUR €0.00EUR €20.00EUR
.qa 1 €45.00EUR €0.00EUR €45.00EUR
.pl 1 €20.00EUR €20.00EUR €20.00EUR
.be 1 €10.00EUR €0.00EUR €10.00EUR
.global 1 €65.00EUR €65.00EUR €65.00EUR
.gr.com 1 €30.00EUR €30.00EUR €30.00EUR
.co.uk 1 €18.00EUR €0.00EUR €18.00EUR
.de 1 €25.00EUR €25.00EUR €25.00EUR
.systems 1 €20.00EUR €20.00EUR €20.00EUR
.tv 1 €45.00EUR €45.00EUR €45.00EUR
.life 1 €30.00EUR €30.00EUR €30.00EUR
.estate 1 €30.00EUR €30.00EUR €30.00EUR
.ελ 2 €15.00EUR €0.00EUR €15.00EUR

Γλώσσα:

Συντομεύσεις

Είσοδος Πελατών

Email

Κωδικός πρόσβασης

Απομνημόνευση