Έλεγχος Domain

Αναζήτηση Domain    |    Ομαδική αναζήτηση Domain    |    Ομαδική μεταφορά Domain

Πληκτρολογήστε το domain και επιλέξτε την κατάληξη που θέλετε, προκειμένου να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά του.
www.  
Επιλογή Όλων | Καθαρισμός

.gr.com.net.eu
.org.biz.info.com.gr
.net.gr.mobi.us.org.gr
.edu.gr.it.ch.uk
.company.fr.es.qa
.pl.be.global.gr.com
.co.uk.de.systems.tv
.life.estate.ελ
 

Όνομα Χώρου

Setup

Κόστος Κατοχύρωσης

Κόστος Ανανέωσης

Αλλαγή Καταχωρητή

.grΔωρεάν 20 € / 2 έτη20 € / 2 έτη Δωρεάν
.com.grΔωρεάν 20 € / 2 έτη20 € / 2 έτη Δωρεάν
.net.grΔωρεάν 20 € / 2 έτη20 € / 2 έτη Δωρεάν
.org.grΔωρεάν 20 € / 2 έτη20 € / 2 έτη Δωρεάν
.edu.grΔωρεάν 20 € / 2 έτη20 € / 2 έτη Δωρεάν
.comΔωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος10 € *
.netΔωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος10 € *
.orgΔωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος10 € *
.bizΔωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος10 € *
.infoΔωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος10 € *
.euΔωρεάν 10 € / 1 έτος 10 € / 1 έτος 10 € **
.mobiΔωρεάν 25 € / 1 έτος25 € / 1 έτος 25 € *
.co.ukΔωρεάν 35 € / 2 έτη35 € / 2 έτη 35 €
.org.ukΔωρεάν 35 € / 2 έτη35 € / 2 έτη 35 €
.usΔωρεάν 10 € / 1 έτος10 € / 1 έτος 10 €
.beΔωρεάν 10 € / 1 έτος10 € / 1 έτος 10 €
.jpΔωρεάν 90 € / 1 έτος90 € / 1 έτος 90 €
.uk.comΔωρεάν 50 € / 1 έτος50 € / 1 έτος 50 €
.deΔωρεάν 25 € / 1 έτος25 € / 1 έτος 25 €
.tvΔωρεάν 45 € / 1 έτος45 € / 1 έτος 45 € *

* Με την αλλαγή καταχωρητή το domain ανανεώνεται δωρεάν για 1 έτος από την ημερομηνία λήξης του domain.
** Με την αλλαγή καταχωρητή το domain ανανεώνεται δωρεάν για 1 έτος από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή καταχωρητή.

- Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α