• Επιλογή πακέτου
  • Ρυθμίσεις
  • Επιβεβαίωση Παραγγελίας
Επιλογές Domain (Για το πακέτο Hosting που μόλις επιλέξατε)
www. 
www. 
www. 
http:// 

* Δωρεάν κατοχύρωση domain name ισχύει μόνο για τις παρακάτω καταλήξεις:
  .gr,.com,.net,.eu,.org,.biz,.info,