Κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων .gr

PDFΤο ΦΕΚ 717/27-5-2005 περιέχει τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ( Domain Names) με κατάληξη .gr Απόφαση 351/76 (20-5-2005) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ZIP Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. απόφασης Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr»